POZIV OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA ODRŽAVANJE SASTANKA U VEZI AKTUELNOG STANJA U IP "KRIVAJA" D.O.O. ZAVIDOVIĆI - U STEČAJU

krivaja-zavidovici

Općinski načelnik Hašim Mujanović obratio se 18.07.2017. godine premijeru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine g-dinu Fadilu Novaliću, federalnom Ministru energije, rudarstva i industrije g-dinu Nerminu Džindiću, direktoru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine g-dinu Salki Selmanu, direktorici Zavoda za zapošljavanje Federacije Bosne i Hercegovine g-đi Heleni Lončar, te stečajnom upravitelju IP "Krivaja" d.o.o. - u stečaju g-dinu Hamdiji Muratoviću sa zahtjevom za HITNO organizovanje zajedničkog sastanka na Temu - Aktuelno stanje u IP „Krivaja“ d.o.o.Zavidovići - u stečaju, sa posebnim osvrtom na donošenje prvostepene presude u vezi raskida kupoprodajnog Ugovora sa PD „Krivaja- Mobel“ d.o.o. Zavidovići. 

PREUZIMANJE: Dopis - zahtjev za održavanje sastanka

Podjelite ovu vijest: