SANACIJA SPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE KOVAČI

Turci dvorana Kovači

Općina Zavidovići i privredno društvo „Almy-transport“ d.o.o. Zenica potpisali su Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji sportske dvorane JU Osnovna škola Kovači u Zavidovićima i dogradnji aneksa svlačionice navedene sportske dvorane u vrijednosti 110.666,24 KM.

Realizacija ovog projekta je rezultat potpisivanja Protokola o saradnji između turske općine Nilüfer (Bursa) i općine Zavidovići od 20.06.2016. godine, koji za predmet ima saradnju općina na rekonstrukciji sportske dvorane JU Osnovna škola Kovači u Zavidovićima. Radovi rekonstrukcije sportske dvorane finansirat će se iz sredstava općine Nilüfer, sredstava općine Zavidovići i sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

Turci dvorana Kovači1

Podjelite ovu vijest: