PROTOKOL O SARADNJI NA IZGRADNJI „PARKA DEMOKRATIJE 15. JULI“

Turci protokol 1

Predstavnici turske općine Yunusemre, sa kojom općina Zavidovići ima uspostavljene bratske veze, borave ovih dana u posjeti našoj općini. U cilju produbljivanja bratimljenja među općinama, Općina Zavidovići, koju zastupa općinski načelnik Hašim Mujanović potpisala je Protokol o saradnji na izgradnji „Parka demokratije 15. juli“.

Predmet Protokola je izgradnja Parka na području općine Zavidovići u ulici „Gazi Husrev-begova“, na lokalitetu pomoćnih fudbalskih terena. Protokolom su precizirane obaveze potpisnica. Općina Yunusemre preuzima obavezu učešća u finansiranju izgradnje Parka i promovisanja izgradnje Parka u Republici Turskoj. Općina Zavidovići će obezbijediti zemljište za izgradnju Parka, izraditi projektnu dokumentaciju, pribaviti potrebna odobrenja i platiti naknade i taksu, te obezbijediti sve potrebne priključke za Park.

Protokol je potpisan na obostranu korist i zadovoljstvo, te se očekuje da će i u budućnosti biti sličnih projekata i saradnji.

Turci protokol 2

Podjelite ovu vijest: