ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA SPORTSKOG SAVEZA OPĆINE ZAVIDOVIĆI

predstavnici sportskog saveza

Općinski načelnik Hašim Mujanović održao je 08.06.2017. godine sastanak sa predstavnicima Sportskog saveza općine Zavidovići: Elvir Starčević, predsjednik, Amir Muminović, predsjednik Skupštine, Mirela Bašić i Mujo Parić, članovi upravnog odbora, te Sead Buljina, koordinator na projektu rekonstrukcija SC "Partizan". Prisutni su predstavili načelniku aktivnosti Saveza kao i načine djelovanja u narednom periodu.

Seda Buljina je informisao načelnika o projektu rekonstrukcije SC "Partizan" koji je urađen krajem 2016. godine te koji se sastoji iz tri faze: 1. Adaptacija košarkaškog terena 2. Adaptacija teniskih terena 3. izgradnja trećeg terena uz izgradnju zgrade namjenjene za članice Saveza kao i prostorija istog. Mujo Parić je dao osnovne Informacije o sportu invalidnih osoba kao i poteškoćama koje su stalne za navedenu kategoriju. Amir Muminović je istakao značaj školskog sporta te napomenuo da je upravo to baza kako bi i na koji način trebalo da se ovoj populaciji posveti posebna pažnja. Mirela Bašić je govorila o sportskoj infrastrukturi s osvrtom na Gradsku dvoranu. Elvir Starčević, predsjednik Saveza istakao je da je u planu realizacija nekoliko značajnih sportskih projekata koji će imati za cilj promociju velikih sportskih imena iz našeg grada koji su imali svjetske karijere.

Na kraju je Općinski načelnik  istakao zadovoljstvo na onome što Savez radi uz napomenu da će u budućnosti isti imati potpunu podršku. Takođe je napomenuo da će u budućnosti konsultovati Savez o značajnim pitanjima koja se tiču sporta jer je to jedini ispravan način. Konstatovano je da je neophodna Strategija za sport koja bi doprinijela i usmjerila pravac djelovanja kako sportskih kolektiva tako i izradu sportske infrastrukture u našoj općini. 

Podjelite ovu vijest: