SASTANAK SA DIREKTOROM CAR TRIM D.O.O. ŽEPČE – PREVENT

Car Trim 1

U petak, 02.06.2017. godine, Općinski načelnik Mujanović Hašim održao sastanak sa Vrabac Muhamedom - direktorom Car Trim d.o.o. Žepče – Prevent i Horozović Sabahudinom – šefom Biroa za zapošljavanje Zavidovići.

Sastanak je sazvan na zahtjev načelnika, a zbog iskazanih potreba Car Trim d.o.o. Žepče – Prevent za radnom snagom. Na sastanku je prezentovano stanje nezaposlenih evidentiranih na Birou za zapošljavanje Zavidovići, te je dogovoreno da se izvrši razmjena podataka, odnosno da Biro za zapošljavanje Zavidovići uputi poziv zainteresovanim nezaposlenim osobama radi izvršenja obuke prekvalifikacije i zasnivanja radnog odnosa u Car Trim d.o.o. Žepče. Dogovoreno je da će se provesti aktivnosti u srednjim školama u Zavidovićima radi animiranja učenika završnih razreda o mogućnosti zasnivanja radnog odnosa u Car Trim d.o.o. Žepče.

Također je bitno napomenuti da kompletne troškove prekvalifikacije i topli obrok za vrijeme obuke, odnosno prekvalifikacije snosi firma Car Trim d.o.o. Žepče.

Podjelite ovu vijest: