Lista pripadnika boračke populacije – korisnika sredstava za rješavanje stambenog pitanja

Boračka - stambena

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 124. sjednici održanoj, 25.12.2017. godine, usvojila zaključke kojima su odobrena dodatna sredstva za stambeno zbrinjavanje pripadnika branilačke populacije.

Ova sredstva odobrena su za pripadnike branilačke populacije koji su svoje zahtjeve podnjeli po raspisivanju Javnog poziva za 2017. godinu. 

Sredstva su odobrena svim kategorijama branilačke populacije, i to za projekte izgradnje stambenog objekta, kupovine stambenog objekta, pribavljanje urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole, te u iznimnim slučajevima za potrebe sanacije stambenog objekta ukoliko je isti devastiran do te mjere da ugrožava sigurnost ukućana.

Općinska služba je dužna Ministarstvu dostaviti pravdanje namjenskog utroška sredstava najdalje u roku od 15 dana po  izvršenoj uplati.

Podjelite ovu vijest: