PRVA POZITIVNA PRIČA IZ UREDA ZA DIJASPORU

Bilzad Hasić

Općinski načelnik održao je 17.10.2017. godine sastanak sa Bilzadom Hasićem i pomoćnikom Službe za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva. Hasić je građanin općine Zavidovići koji je radio u Italiji i koji je registrovao djelatnost na području naše općine. Sastanak je održan sa ciljem pružanja podrške realizaciji poslovne ideje na poslovima održavanja trotoara i drugih javnih površina na urbanom području.

Podjelite ovu vijest: