OBAVJEŠTENJE O BROJANJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU OPĆINE ZAVIDOVIĆI

saobraćaj

Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva Općine Zavidovići obavještava građane općine Zavidovići da će se dana 27.09.2017. godine u periodu od 6,00 do 20,00 sati, u sklopu izrade Strategije razvoja lokalnih cesta i ulica općine Zavidovići za period 2017-2027., vršiti brojanje saobraćaja na cestama općine Zavidovići, a kako bi se prikupili podaci o saobraćajnim kretanjima, saobraćajnoj infrastrukturi stanovništva, društveno-ekonomskoj razvijenosti i slično.

Brojanje saobraćaja će vršiti volonteri sa područja općine Zavidovići, angažovani od strane nositelja izrade Strategije, preduzeća "URBIS CENTAR" d.o.o. Banja Luka.

 

Podjelite ovu vijest: