Sastav Općinskog vijeća Zavidovići

MANDATNI PERIOD 2016-2020

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA ZAVIDOVIĆI:

Redžo Seferović

REDŽO SEFEROVIĆ (A-SDA STRANKA DEMOKRTASKE AKTIVNOSTI)

 

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA ZAVIDOVIĆI: 

 Nermin Halilčević

NERMIN HALILČEVIĆ (SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE)

 

SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 

Amir Mehić

AMIR MEHIĆ (predsjednik Kluba vijećnika SDA)

Amira Hadžić

AMIRA HADŽIĆ

Nermin Osmić

NERMIN OSMIĆ

Sevad Mustafić

SEVAD MUSTAFIĆ

Nusret Ćatić

NUSRET ĆATIĆ

Hakija Osmić

HAKIJA OSMIĆ

Ismet Bošnjaković

ISMET BOŠNJAKOVIĆ

Edin Mujkić

EDIN MUJKIĆ

Dervo Bećirović

DERVO BEĆIROVIĆ

Elvedin Huskić

ELVEDIN HUSKIĆ

SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH

Damir Memic

DAMIR MEMIĆ (predsjednik Kluba vijećnika SDP)

Gordana Burkic

GORDANA BURKIĆ

 

Hasan Hasic

HASAN HASIĆ

Igor Simsic

IGOR ŠIMŠIĆ

Jasmin Marusic

JASMIN MARUŠIĆ

Hakija Mujanovic

HAKIJA MUJANOVIĆ

Aida Mahovac

AIDA MAHOVAC          

STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Nedžad Mahmutović

NEDŽAD MAHMUTOVIĆ (predsjednik Kluba vijećnika SBiH)

Fehim Tuzlić

FEHIM TUZLIĆ

 Arnes Sinanovć  

ARNES SINANOVIĆ

 

SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ

Ramiz Latifović

RAMIZ LATIFOVIĆ (predsjednik Kluba vijećnika SBB)

Azem Horozović

AZEM HOROZOVIĆ

GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH

Adnan Jupić

ADNAN JUPIĆ (predsjednik Kluba vijećnika GDS)

Zahid Avdičević

ZAHID AVDIČEVIĆ

A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

Samir Šibonjić

SAMIR ŠIBONJIĆ (predsjednik Kluba vijećnika A-SDA)

DEMOKRATSKA FRONTA

Josip Šporer

JOSIP ŠPORER

8. STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE

Ferid Džaferović

FERID DŽAFEROVIĆ (predsjednik Kluba vijećnika DF i SP/U)

 

 

TABELARNI PRIKAZ BROJA VIJEĆNIKA PO POLITIČKIM STRANKAMA-PARTIJAMA:

POLITIČKA STRANKA-PARTIJA

BROJ VIJEĆNIKA

SDA - Stranka demokratske akcije

11

SDP - Socijaldemokratska partija BiH

7

Stranka za Bosnu i Hercegovinu

3

SBB - Fahrudin Radončić

2

Građanska demokratska stranka BiH

2

A-SDA Stranka demokratske aktivnosti

2

Demokratksa fronta

1

Stranka penzionera/umirovljenika BiH

1

UKUPNO

29

 

Dijagram OV 2016god - novi saziv

 

 

1. SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

1 AMIRA HADŽIĆ

2 NERMIN OSMIĆ

3 AMIR MEHIĆ

4 SEVAD MUSTAFIĆ

5 NUSRET ĆATIĆ

6 NERMIN HALILČEVIĆ

7 HAKIJA OSMIĆ

8 ISMET BOŠNJAKOVIĆ

9 EDIN MUJKIĆ

10 DERVO BEĆIROVIĆ

11 ELVEDIN HUSKIĆ

2. SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH

1 GORDANA BURKIĆ

2 DAMIR MEMIĆ

3 HASAN HASIĆ

4 IGOR ŠIMŠIĆ

5 JASMIN MARUŠIĆ

6 HAKIJA MUJANOVIĆ

7 AIDA MAHOVAC          

3. STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

1 NEDŽAD MAHMUTOVIĆ

2 SAMIR KARAHASANOVIĆ

3 AZRA ŠABANOVIĆ

4. SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ

1 AZEM HOROZOVIĆ

2 RAMIZ LATIFOVIĆ

5. GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH

1 ADNAN JUPIĆ

2 ZAHID AVDIČEVIĆ

6. A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

1 SAMIR ŠIBONJIĆ

2 REDŽO SEFEROVIĆ

7. DEMOKRATSKA FRONTA

1

JOSIP ŠPORER

8. STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE

1 FERID DŽAFEROVIĆ

Podjelite ovu vijest: