Servis Građana

Kategorija "Servis građana" sadrži najčešće građanima potrebne obrasce/formulare u formatu Microsoft Word document.

Svaki obrazac/formular možete preuzeti (download), popuniti i štampati te ih potpisane sa potrebnim prilozima predati na pisarnicu općine na dalje postupanje.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije ili pojašnjenja možete telefonski, e-mailom ili pismeno kontaktirati nadležnu službu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.     Kabinet općinskog Načelnika

       Sekretar općinskog organa državne službe

       Tel. 032-878-327

0101 ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU POMOĆ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.     Služba za upravu, ekonomskih poslova i poduzetništva

       Pomoćnik načelnika, gospođa Džeraldina Miličević

       Tel. 032-878-318

0201 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA UREĐENJE JAVNE POVRŠINE

0202 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE SAMOSTALNE DJELATNOSTI

0203 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE SAMOSTALNE TAXI DJELATNOSTI

0204 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OSNIVANJE SAMOSTALNE ZANATSKE RADNJE

0205 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIVREMENI PRESTANAK RADA

0206 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PROMJENU NAZIVA (FIRMA) RADNJE

0207 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PROMJENU POSLOVNOG SJEDIŠTA RADNJE SA SVOJSTVOM FIZIČKOG LICA

0208 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PROMJENU POSLOVNOG SJEDIŠTA SAMOSTALNE RADNJE

0209ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PROMJENU PREDMETA POSLOVAANJA SAMOSTALNE RADNJE

0210ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PROMJENU TERETNOG MOTORNOG VOZILA-PUTNIČKOG VOZILA, REGISTARSKE OZNAKE I DRUGO

0211 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SJEČU ŠUME -IZVAN ŠUME

0212 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SJEČU ŠUME

0213 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA VRŠENJE PREVOZA STVARI ZA VLASTITE POTREBE

0214 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RADNE KNJIŽICE SA ČUVANJA

0215 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU OPŠTIH I POSEBNIH USLOVA - MINIMALNI USLOVI TEHNIČKE OPREMLJENOSTI

0216ZAHTJEV  ZA  IZDAVANJE RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU  MINIMALNIH USLOVA TEHNIČKE OPREMLJENOSTI ZA PROMJENU POSLOVNOG SJEDIŠTA ORGANIZACIONOG OBLIKA U PRIVREDNOM DRUŠTVU

0217ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O NEKORIŠTENJU TUĐE IMOVINE

0218ZAHTJEV ZA PRINUDNO IZVRŠENJE RJEŠENJA

0219ZAHTJEV ZA ISPRAVKU IMENA, IMENA OCA, UPIS DIPLOME, DATUMA ROĐENJA, PROOMJENA PREZIMENA, IMENA, UPISA STAŽA I DR.

0220 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VODOPRIVREDNE DOZVOLE

0221 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VODOPRIVREDNE SAGLASNOSTI

0222 ZAHTJEV ZA IZMJEŠTANJE SAOBRAĆAJNOG ZNAKA

0223 ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE PRIVREMENOG RJEŠENJA ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE STANA - ALTERNATIVNI SMJEŠTAJ

           PRIJAVNI OBRAZAC ZA IZNAJMLJIVANJE ILI PRODAJU PROIZVODNOG OBJEKTA ILI POSLOVNOG PROSTORA

           OBRAZAC KT 01 - PRIJAVA OPĆINSKE KOMUNALNE TAKSE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.     Služba za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma

       Pomoćnik načelnika, gospodin Remzo Sinanović

       Tel. 032-878-328

0301 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O STANJU IMOVINE U VLASNIŠTVU

0302 ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE PRVENSTVENOG PRAVA KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA RADI GRAĐENJA

0303 ZAHTJEV ZA DELOŽACIJU

0304 ZAHTJEV ZA PARCELACIJU

0305 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI

0306 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA GRAĐENJE

0307 ZAHTJEV ZA IZMJENU ODOBRENJA ZA GRAĐENJE - Promjena investitora

0308 ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE ODOBRENJA ZA GRAĐENJE

0309 ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PREGLED GRAĐEVINE I IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE

0310 ZAHTJEV ZA PROVOĐENJE PROMJENE KORISNIKA U KATASTRU ZEMLJIŠTA

0311 ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE PRAVA VLASNIŠTVA NA POSLOVNOM PROSTORU NA OSNOVU UREDBE O UPISU PRAVA NA NEKRETNINAMA

0312 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UKLANJANJE GRAĐEVINE

0313 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O STANJU IMOVINE U VLASNIŠTVU

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.     Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu

       Pomoćnik načelnika, gospodin Šemsudin Starčević

       Tel. 032-878-317

0401 ZAHTJEV ZA SANITARNU – PREVENTIVNU SAGLASNOST NA LOKACIJU

0402 ZAHTJEV ZA SANITARNU – PREVENTIVNU SAGLASNOST NA PROJEKAT

0403 ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

0404 IZJAVA - OPĆI OBRAZAC

        OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTA NA JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA NA TRANSFERU ZA KULTURNE DJELATNOSTI I MANIFESTACIJE U BUDŽETU OPĆINE ZAVIDOVIĆI

          OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTA NA JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA NA TRANSFERU ZA PODRŠKU UDRUŽENJIMA - NEVLADINOM SEKTORU U BUDŽETU OPĆINE ZAVIDOVIĆI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.     Služba za upravu pitanja  boraca, raseljenih lica i izbjeglica

       Pomoćnik načelnika, gospodin Idriz Alihodžić

       Tel. 032-878-332

0501 ZAHTJEV ZA DODJELU POMOĆI TEŠKA SOC.- EKONOMSKA SITUACIJA RASELJENIM - POVRATNICIMA

0502 ZAHTJEV ZA DODJELU JEDNOKRATNE POMOĆI RASELJENIM – POVRATNICIMA

0503 ZAHTJEV ZA DODJELU JEDNOKRATNE POMOĆI

0504 ZAHTJEV ZA PRIJAVU POVRATKA

0505 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA IZUZETNO MATERIJALNO OBEZBJEĐENJE - LIČNO

0506 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA IZUZETNO MATERIJALNO OBEZBJEĐENJE

0507 ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PORODIČNO IZUZETNO MATERIJALNO OBEZBJEĐENJE - ZA DJECU

0508ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PORODIČNO IZUZETNO MATERIJALNO OBEZBJEĐENJE - ZA SUPRUGU

0509ZAHTJEV ZA PROFESINALNU REHABILITACIJU

0510ZAHTJEV ZA DODJELU POMOĆI ZA NAKNADU TROŠKOVA LIJEČENJA

0511ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PORODIČNO IZUZETNO MATERIJALNO OBEZBJEĐENJE - ZA RODITELJE

0512ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE STATUSA VOJNOG INVALIDA

       ZAHTJEV ZA DODJELU STIPENDIJE ZA REDOVNI STUDIJ BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

       OBRAZAC IZJAVE O NEKORIŠTENJU STIPENDIJE PO DRUGOM OSNOVU

         INSTRUKCIJA ZA PROVOĐENJE KONKURSNE PROCEDURE ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA BRANIOCIMA I ČLANOVIMA NJIHOVIH PORODICA ZA STUDIJSKU 2014/2015 GODINE

       KRITERIJI ZA UTROŠAK SREDSTAVA SA TRANSFERA ZA BORCE, RVI I PORODICE POGINULIH BORACA U SVRHU "VANREDNE JEDNOKRATNE POMOĆI"

       KRITERIJI ZA UTROŠAK SREDSTAVA SA TRANSFERA ZA BORCE, RVI I PORODICE POGINULIH BORACA - "OSTALA DAVANJA PRIPADNICIMA BORAČKE POPULACIJE"

Podjelite ovu vijest: