Lista odobrenih i neodobrenih projekata po Javnom pozivu za raspodjelu sredstava sa Transfera za podršku udruženjima - nevladinom sektoru u Budžetu općine Zavidovići za 2017. godinu

Općina Zavidovići objavljuje listu odobrenih i neodobrenih projekata po Javnom pozivu za raspodjelu sredstava sa Transfera za podršku udruženjima - nevladinom sektoru u Budžetu općine Zavidovići za 2017. godinu. 

PREUZIMANJE:

Podjelite ovu vijest: