KULTURNO - HISTORIJSKI I VJERSKI SPOMENICI

- Nalazi iz kasnog bronzanog doba otkriveni su u Hrgama, a razne gradine iz bronzanog i starijeg željeznog  

   doba pojavljuju se u dolinama i pobrđu rijeka Krivaja i Gostović.

 

- Stećci, u narodu poznati kao "mramorovi" ili "grčka groblja" najstariji su srednjovjekovni spomenici

   sačuvani u ovim krajevima.

   Nekropole stećaka rasute su po cijelom području općine, a po svojoj ljepoti ističu se stećci u Bešama,

 

- Srednjevjekovna utvrđenja Stog i Gradić, koja su gotovo potpuno u ruševinama građena su koncem XIV i  

   početkom XV stoljeća u svrhu kontrolisanja srednjevjekovnih puteva dolinama rijeka Krivaja i Gostović.

 

- Ruševine manastira Udrim na ušću rječice Otešnje u Gostović, koji je građen koncem XVI i početkom XVII   

   stoljeća.

 

- Manastir Vozućica, izgrađen u istom srednjevjekovnom periodu, proglašen je nacionalnim spomenikom pod 

   zaštitom države od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

 

- Kamene kugle, na lokalitetu Duboki potok, selo Grab, nepoznatog porjekla, nisu naučno i arheološki 

   istražene i valorizovane,

 

- Džamije u selima Rujnica i Bajvati, izgrađene početkom XX stoljeća,

- Katolička župna crkva i Pravoslavna crkva u Zavidovićima, izgrađene početkom XX stoljeća, renovirane i 

   očuvane u funkciji vjerskih objekata.

 

- Stare bosanske stambene kuće, tipične arhitekture i načina gradnje, nalaze se u seoskim naseljima na 

   području općine /Bajvati, Borovnica/.

 

- Zgrada stare željezničke stanice u sjedištu općine, izgrađena 1897.godine, koja je trenutno u funkciji kao  

   stambeni objekat.

 

- "Numanova avlija" izgrađena 1904. godine kao niz stambenih i poslovnih objekata, nalazi se u fazi potpune 

   devastacije.

 

- Ulica "Stjepana Radića" zvana "Crkvena", izgrađena koncem XIX i početkom XX stoljeća, kao niz stambenih 

   i poslovnih objekata, predstavlja jedino sačuvano staro gradsko jezgro.

 

- Zgrada zvana "Kantina", sjedište kulturnog i društvenog života na početku razvoja grada, bila u vlasništvu 

   IP "Krivaja", prodana privatnom licu, nalazi se u fazi rušenja.

 

- Poslovna zgrada IP "Krivaja", zvana "Vila", zgrada starog Dječijeg vrtića i zgrada u kojoj je smještena 

   poslovnica "Elektro-distribucije", izgrađene koncem XIX i početkom XX stoljeća, renovirane i zaštićene od  

   propadanja zahvaljujući aktuelnim vlasnicima i korisnicima, predstavljaju dijelove arhitekure iz vremena 

   početaka razvoja grada.

 

- Dom kulture Zavidovići, izgrađen 1953.godine, predstavlja sjedište kulturnog i društvenog života općine

   od momenta svoje izgradnje, dijelovi zgrade su devastirani, a JU "Centar za kulturu" koja ima sjedište u

   zgradi, zajedno sa Općinom radi na projektima njenog renoviranja i zaštite u cilju privođenja cijelog

   objekta njegovoj namjeni.

Podjelite ovu vijest: