Općina Zavidovići

Filter
Prikaz # 
Ime Telefon Faks
Općina Zavidovići +387 32-878-314 centrala +387 32-868-230

1. Posebna općinska služba - Kabinet Općinskog načelnika

    Sekretar Općinskog vijeća gospođa Samira Pinjić

    Tel. 032-878-315

    Sekretar Općinskog organa državne službe

    Tel. 032-878-327

  

2. Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva

     Pomoćnik načelnika gospođa Džeraldina Miličević

    Tel. 032-878-318

 

3. Služba za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma

    Pomoćnik načelnika gospodin Remzo Sinanović

    Tel. 032-878-328

 

4. Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu

    Pomoćnik načelnika gospodin Šemsudin Starčević

    Tel. 032-878-317

 

5. Služba za upravu pitanja  boraca, raseljenih lica i izbjeglica

    Pomoćnik načelnika gospodin Idriz Alihodžić

    Tel. 032-878-332

     

6. Služba za upravu civilne zaštite

    Pomoćnik načelnika gospodin Remzo Šogolj

    Tel. 032-878-298

7. Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova

    Pomoćnik načelnika gospodin Izet Bašić

    Tel. 032-879-092

8. Općinsko pravobranilaštvo

    Općinski pravobranilac gospođa Dženana Hrkić

    Tel. 032-878-325