Javni poziv za dostavljanje projekata koji će se finansirati iz sredstava sa Transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije u Budžetu Općine Zavidovići za 2017.godinu

Općina Zavidovići objavljuje Javni poziv za dostavljanje projekata koji će se finansirati iz sredstava sa Transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije u Budžetu Općine Zavidovići za 2017.godinu.

Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči Općine, odnosno do utroška sredstava a najkasnije do 01.12.2017. godine, ukoliko nakon izvršene raspodjele po prijavljenim projektima preostane planiranih sredstava.

PREUZIMANJE:

Javni poziv za dostavljanje projekata koji će se finansirati iz sredstava sa Transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije u Budžetu Općine Zavidovići za 2017.godinu

- Obrazac za prijavu projekta na Javni poziv za dostavljanje projekata koji će se finansirati iz sredstava sa Transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije u Budžetu Općine Zavidovići za 2017.godinu

Podjelite ovu vijest: