Javni pozivi

Prikaz # 
Naslov
Javni oglas za izdavanje u zakup poslovnih prostora u ulici „Maršala Tita“
JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava sa „Transfera za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“, „Transfera za omladinske projektne aktivnosti“ i „Transfera za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“,Budžeta Ze-do kantona za 2018
JAVNI POZIV ZA UTVRĐIVANJE LISTE UPRAVITELJA
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA IZRADU PRIJEDLOGA PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA IZ BUDŽETA OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2018. GODINU
JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA/CA POMOĆI ZA IZGRADNJU STAMBENIH JEDINICA UNIŠTENIH ILI OŠTEĆENIH U POPLAVAMA 2014. GODINE
JAVNI POZIV PODUZETNICIMA/PODUZETNICAMA ZA DODJELU POTICAJA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U OPĆINI ZAVIDOVIĆI
OBAVJEŠTENJE O JAVNIM POZIVIMA MINISTARSTVA PRIVREDE/GOSPODARSTVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Javni poziv za podnošenje inicijativa za predlaganje dobitnika priznanja općine Zavidovići
JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA I ODABIR ORGANIZATORA IZLOŽBE DOMAĆIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U ZAVIDOVIĆIMA 2017. GODINE
Javni poziv za zapošljavanje i samozapošljavanje 2017.
Javni poziv za dostavljanje projekata koji će se finansirati iz sredstava sa Transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije u Budžetu Općine Zavidovići za 2017.godinu
Javni poziv za raspodjelu sredstava sa Transfera za podršku udruženjima-nevladinom sektoru iz Budžeta Općine Zavidovići za 2017.godinu
Javni poziv za dodjelu sredstava za unapređenje životne sredine na mikrolokaciji izletište “Luke – Kamenica” za 2017. godinu
Javni poziv na Licitaciju prikupljanjem pismenih ponuda za dodjelu javne površive u općini Zavidovići na period od 20. aprila do 20. novembra 2017. godine, radi prodaje bostana
JAVNI POZIV ZA DODJELU OPĆINSKIH PODSTICAJA SA "TRASNFERA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE" PLANIRANOG U BUDŽETU OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2017. GODINU
JAVNI POZIV za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Zavidovići
Javni poziv za pravna i fizička lica registrovana za obavljanje taksiprijevoza općine Zavidovići
JAVNI POZIV Za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Općine Zavidovići za 2017.godinu
JAVNI POZIV ZA DODJELU SOCIJALNIH STANOVA NA KORIŠTENJE ZA ROMSKE PORODICE
MJERE, PROJEKTI, AKTIVNOSTI I ZAVRŠNA RAZMATRANJA- EKONOMSKA STRATEGIJA
JAVNI UVID - PREDNACRT STRATEŠKO FOKUSIRANJE
JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika u Projektu podrške plasteničke proizvodnje putem sufinansiranja
Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za pojedinačnu i kolektivnu dodjelu Spomen plakete i drugih općinskih priznanja u 2016. godini
Javni uvid Prednacrt socioekonomske analize - Strategija integriranog razvoja općine Zavidovići 2017-2026 godine
JAVNI POZIV ZA DODJELU OPĆINSKIH PODSTICAJA SA „TRANSFERA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE“ PLANIRANOG U BUDŽETU OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2016. GODINU
JAVNI KONKURS ZA ODABIR KORISNIKAGRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2016. GODINU
JAVNI NATJEČAJ za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ za 2016.godinu
JAVNI POZIV ZA RASPODJELE SREDSTAVA NA TRANSFERU ZA KULTURNE DJELATNOSTI I MANIFESTACIJE U BUDŽETU OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2016.GODINU
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU POMOĆI U OBAVLJANJU PRIPRAVNIČKOG STAŽA KROZ VOLONTERSKI RAD POVRATNIKA SA VSS NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U ANKETI OCJENE STANJA OKOLIŠA
Obavještenje za poljoprivredne proizvođače o Javnom pozivu za dodjelu podsticajnih sredstava za proizvedene količnie krastavaca kornišona u 2015. godini
Javni poziv za postavljanje reklama, reklamnih panoa, displeja i plakata
Preporuka poslodavcima sa područja općine Zavidovići u vezi sa dobrovoljnim davalaštvom krvi
JAVNI POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA ZA KUPOVINU ZEMLJIŠTA U PODUZETNIČKOJ ZONI „EKONOMIJA-BATVICE“ U OPĆINI ZAVIDOVIĆI
ZA DOSTAVU IZJAVA O IDENTIFI-KACIJI KORISNIKA LIČNIH I PORODIČNIH INVALIDNINA PO ZAKONU O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA FBiH