Poziv na javnu raspravu po Nacrtu odluke o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova, mostova i drugih građevina

Općinsko vijeće Zavidovići na 6. sjednici održanoj 31.03.2017.godine, razmatralo je Nacrt odluke o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova, mostova i drugih građevina.

Tom prilikom, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrt odluke o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova, mostova i drugih građevina, te donijelo Zaključak kojim se navedeni akt upućuje na javnu raspravu.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu odluke o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova, mostova i drugih građevina, u roku od 30 dana (od 31.03.2017.godine do 02.05.2017. godine).

Javna rasprava održat će se 19.04.2017.godine(SRIJEDA) u 14,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići.

Nakon provedene javne rasprave Služba za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma, dužna je na osnovu pismenih primjedbi, mišljenja i sugestija, sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, te isti dostaviti Općinskom načelniku i Općinskom vijeću.

Služba za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma će prilikom utvrđivanja Prijedlogaodluke o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova, mostova i drugih građevina, voditi računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iz javne rasprave i u obrazloženju akta navesti razloge zašto ne prihvata određene prijedloge, mišljenja i sugestije date u toku javne rasprave po nacrtu.

PREUZIMANJE:

- Poziv na javnu raspravu po Nacrtu odluke o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova, mostova i drugih građevina

- Nacrt odluke o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova, mostova i drugih građevina

- Zaključak Općinskog vijeća Zavidovići, broj: 01-23-1025/17-AP-7 od 31.03.2017. godine

Podjelite ovu vijest: